Integrale IT dostawcą klastra obliczeniowego i systemu składowania danych dla PCSS oraz wiodących uczelni technicznych w Polsce.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisało ze spółką Integrale IT z Poznania umowę wartą 205,44 mln zł na dostawę klastra obliczeniowego i systemu składowania danych dla PCSS oraz wiodących uczelni technicznych w Polsce.

Dostarczany klaster obliczeniowy i system składowania danych służyć będzie nie tylko PCSS, ale także siedmiu wiodącym uczelniom technicznym z Polski oraz centrów Komputerów Dużych Mocy (Cyfronet, WCSS, TASK).

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach projektu PRACE-LAB dotyczącego współpracy w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie.

Przetarg wyłaniający dostawcę rozwiązania do projektu był jednym z największych postępowań ICT w tym roku w Polsce oraz jednym z największych na infrastrukturę IT od lat.

Projekt jest wyjątkowo skomplikowanym przedsięwzięciem, wręcz unikalnym w tej części Europy ze względu na dostarczaną technologię. Całe dostarczane środowisko obliczeniowe o mocy ponad 15 petaflopów chłodzone będzie cieczą i dostarczyć ma zaawansowanych usług obliczeniowych HPC (High Performance Computing) oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce, oraz Europie, jak również umożliwić obliczenia w zakresie badań przemysłowych.

Procedura przetargowa mająca wyłonić dostawcę rozwiązania dla tego Projektu trwała ponad półtora roku.

Może Cię zainteresować

Zobacz więcej z tej kategorii